Maison

www.northbeds.no

FOLLOW US

Title Image

Garantie

ALGEMENE GARANTIE

WENNEN AAN UW NIEUWE NORTH BEDS, wij weten uit ervaring dat uw lichaam tijd nodig heeft om aan een nieuw bed te wennen. In het begin voelt uw lichaam enigszins anders aan omdat uw spieren zich aan de nieuwe, verbeterde slaappositie aanpassen. Dit gevoel verdwijnt na enkele weken. De verminderde druk op uw lichaam verbetert uw bloedcirculatie, hierdoor voelt u zich iets warmer dan voorheen. Dit verdwijnt zodra u aan uw nieuw bed gewend bent. De bedden van North Beds bedden hebben vanaf de datum van levering 5 jaar garantie op fabricage en materiaal fouten (bij normaal gebruik). TOLERANTIES De gebruikte materialen in de bedden van North Beds zijn elastisch en flexibel. Dit betekent dat de lengte en breedte van de bedden, matrassen en topmatrassen kunnen variëren. 15 JAAR GARANTIE OP FRAME EN VEEERBREUK. Wij zijn ervan overtuigd dat uw nieuwe bed de beste investering is die u kunt doen met het oog op uw slaapcomfort. North Beds biedt garantie op fabricagefouten gedurende 5 jaar na de leveringsdatum. Voor frame- en veerbreuk geldt een garantie van 15 jaar na de leveringsdatum. Bij een aanspraak op garantie binnen de eerste 5 jaar zal de North Beds dealer de benodigde reparaties gratis uitvoeren of niet deugdelijk onderdelen vervangen op voorwaarde dat: 

I) Geconstateerde gebreken volgens North Beds daadwerkelijk het gevolg zijn van ontwerp, fabricage- of materiaalfouten en/of II) het matras niet onjuist gebruikt is of beschadigd dan wel in vervuilde toestand is aangekomen; en/of III) het matras niet is gebruikt met een beschadigde bedbodem of een bedbodem die van ongeschikte kwaliteit wordt geacht; en/of IV) het matras gekeerd is volgens de verzorgingsinstructies Deze voorwaarden gelden ook voor aanspraken op garantie tegen frame- en veerbreuk binnen 15 jaar na de datum van aankoop. Deze garantie strekt zich niet uit tot vervanging of gerepareerde of vervangen onderdelen. We behouden het recht voor andere stoffen of vullingen te gebruiken als de oorspronkelijke materialen niet langer leverbaar zijn. Neem bij een gebrek of beschadiging contact op met uw North Beds dealer en overleg een bewijs van aankoop. Deze garantie vormt een aanvulling op uw wettelijke rechten. 

WAARDOOR VERVALT DE GARANTIE

Het niet opvolgen van onze instructies voor gebruik en onderhoud.

Misbruik van het product. Dit omvat onjuist of slecht onderhoud van het product. Dit omvat ook het achterlaten van het product in een ongewoon vuile of onhygiënische toestand.

Het product wijzigen of repareren zonder toestemming van North Beds.

Deze garantie geeft de garantiehouder geen aanvullende rechten op de aankoop buiten de voorwaarden van deze garantie. Deze garantie beperkt echter niet de rechten van de koper in overeenstemming met de toepasselijke, lokale wetgeving inzake consumentenbescherming.

GARANTIEVOORWAARDEN

Presenteer uw garantie bij de dealer waar u uw bed heeft gekocht.

U moet een aankoopbewijs kunnen overleggen om de garantie te laten gelden. Deze garantie kan samen met een geldig ontvangstbewijs dienen als aankoopbewijs.

De garantie is alleen van toepassing op reparaties of vervanging van het product.

Als het product of onderdelen van het product binnen de garantieperiode worden gerepareerd, wordt de garantieperiode niet verlengd.

ONS AANBOD

We zijn voortdurend bezig met het ontwikkelen van onze selectie en productspecificaties kunnen in de loop van de tijd veranderen. Hoewel een product mogelijk als hetzelfde bed wordt geadverteerd, is het mogelijk dat exact hetzelfde bed niet beschikbaar is. In dat geval wordt het geadverteerde product vervangen door een vergelijkbaar product. Hetzelfde geldt voor reserveonderdelen voor bedreparaties.

Retourneer uw bed niet voordat u contact heeft opgenomen met de plaats waar u het heeft gekocht.

De klant moet de transportkosten van de retourzendingen naar de plaats van aankoop betalen. De uw dealer kan een vergoeding vragen voor de kosten die voortvloeien uit ongeldige claims.